Festival Čokolády Tábor
čokopárty
Toulava

 

Facebook

 

Náš facebook

 

 

 

 

Doporučujeme navštívit:
(partnerské weby)

 

Doporučujeme: Navštivte také stránky www.visittabor.eu - Oficiální web města Tábora

BONBON - Exkluzivní čokoládové bonbony a pralinky podle originální receptury

Café Budík - u nás máš času dost!

ORION

v období plánovitého hospodářství!

 

Ve třetím dílu miniseriálu o historii značky Orion jsme prošli historií až k začátku II. světové války. Zatímco předcházející prvorepublikové roky přinesly značce věhlas, doba následující přinesla velké těžkosti. Prozkoumejme, jak se s nimi Orio vypořádal.

 

Situace v obchodování s čokoládou a cukrovinkami byla ohrožena v dubnu 1939, kdy byly Sudety včleněny do Velké Německé říše. Celní sazby na české zboží znemožnily veškerý obchod se Sudety. Na Slovensku bylo zavedeno povolovací řízení na dováženou čokoládu a cukrovinky. Slovenské ministerstvo pro hospodářství zaujalo zásadní stanovisko, že slovenské továrny mohou celé Slovensko dostatečně zásobit a proto se dovozní povolení neudělovala. Dopravu kakaových bobů do Čech zastavila blokáda.

 

V letech 1940-1945 vyráběl koncern Orion podle přídělů surovin pro přídělové hospodářství. Válečný přídělový systém postupně snižoval nárok obyvatel z 200 g cukrovinek měsíčně v roce 1940 až na 100 g jen pro děti od začátku 1945. V roce 1944 byly spotřebovány poslední zásoby surovin a nové příděly pro rok 1945 byly mizivé. Výroba v továrně byla omezována – pracovalo již jen 120 dělníků, tedy méně než desetina předválečného stavu.

 

Po osvobození v květnu 1945 a návratu k mírovému životu se výroba v továrně rozeběhla už v červenci. Vyráběly se cukrovinky, pečivo, šuměnky a umělý med. První dodávky kakaových bobů přišly v roce 1946. Koncern závodů Orion spadal pod rozsah znárodnění podle dekretu prezidenta republiky z října 1945.V dubnu 1947 byl zřízen národní podnik Pražské čokoládovny, jehož součástí se staly pražské továrny Orion Vinohrady, Rupa Nusle a Modřany, Kluge Smíchov, Redua a Luna Žižkov, Korda Vršovice, Lhotský Michle a Čokoládovny českých cukrářů Vinohrady. V souvislosti se znárodněním průmyslu probíhaly v poválečných letech složité změny. V roce 1949 se rozhodlo o postupném rušení menších továren a soustřeďování výroby do větších. Pražské čokoládovny byly soustředěny do bývalé továrny RUPA v Modřanech od roku 1951. Továrna Orion na Vinohradech byla uzavřena v roce 1952. Do továrny v Modřanech byly převezeny výrobní stroje, přešli sem výrobní dělníci i úředníci a s nimi také název vinohradské továrny a jejích oblíbených výrobků známých v celé republice i v zahraničí – ORION.

 

V roce 1953 bylo rozhodnuto soustředit zpracování kakaových bobů a výrobu kakaové hmoty, k. másla a k. prášku do 3 největších závodů u nás – Pražských čokoládoven, Diany v Děčíně a Zory v Olomouci – a tím tuto výrobu zhospodárnit a zvýšit. Mechanizace a automatizace ve výrobě vedla k odstraňování namáhavé ruční práce - produktivita práce byla v roce 1955 dvojnásobná proti roku 1948.

 

V roce 1966 slavil modřanský závod 75. výročí založení svého předchůdce – vinohradské továrny na cukrovinky. Koncentrací výroby cukrovinek se stal největším závodem na jejich výrobu v ČSSR a k tomuto výročí byl závodu udělen Řád práce. V závodě pracovalo 1600 zaměstnanců, z nichž velká část byla zapojena do tzv. socialistické soutěže aby se aktivně podílela na plnění náročných úkolů. Veliký význam měl pro závod export. Své výrobky v této době vyvážel do více než 20 zemí v Evropě (SSSR, NSR, Anglie, Rakousko, Belgie, Holandsko, Lucembursko, Řecko, Švédsko, Dánsko aj.) i mimo Evropu (Kanada, Mongolsko, Libanon Saudská Arábie, Kuvajt, Tunis aj.). Z více než 100 vyvážených druhů výrobků byly dvě třetiny nečokoládové a jedna třetina čokoládové cukrovinky.

 

Pavel Novák, Orion

 

 

 


muzeum cokolady a marcipanu tabor

Tento projekt CZ.1.14/3.2.00/05.01829

“Vybudování Muzea čokolády a marcipánu v Táboře”
je spolufinancován Evropskou unií